I’m on my own.

Jag har blivit med eget bolag. Interfaz AB. I övrigt är allt sig likt.
http://www.interfaz.se